Marijke van Dijk

Auteur | Schrijfcoach | Spreker

Schrijven vanuit een christelijke visie

Blijf in Mij

‘Blijf in Mij!

Jezus waarschuwt zijn discipelen in Johannes 15; Blijf in Mij dan blijf ik in U. Dit klinkt behoorlijk dreigend. Alsof Jezus zegt: pas op, als je niet doet wat ik zeg, dan verlaat ik je. Dat is toch wel wat.

Vannochtend kwam ik in de keuken toen mijn dochter zei: “Mam, kijk eens naar de tulpen?” Tot mijn verbazing hingen ze allemaal slap in de vaas en dat terwijl ze in de bloei van hun leven zijn. Wat was de oorzaak dat deze prachtige tulpen er slap bijhingen? Tulpen staan erom bekend dat ze veel drinken. Je moet er dus goed opletten dat er voldoende water in de vaas zit. Ondanks dat de tulpen in een glazen vaas staan, lette ik niet op de waterstand met als gevolg dat al het water op raakte en de tulpen niet meer overeind konden blijven. Ze bezweken.

Het lijkt alsof de wereld instort. Het coronavirus overheerst de samenleving. Bezorgde geluiden klinken om ons heen en eerlijk is eerlijk, de media schildert niet een rooskleurig beeld van de toekomst. Dit maakt ons niet alleen bezorgd maar ook angstig. Ze verpieteren letterlijk door de negatieve geluiden die ze horen. Ook onder christenen lijkt de angst te heersen, nog meer dan het virus die zich door de wereld verspreidt.

Ik dacht meteen toen ik de wanhopige tulpen zag aan het verhaal in Johannes waar Jezus vertelt over de wijnstok en zijn ranken; blijf in Mij dan blijf ik in U. Ik begreep dat dit geen dreigement is, maar een waarschuwing. Jezus zegt dat het Woord als voedsel voor het lichaam is zoals het water voedsel voor de tulpen. Een mens kan heel lang teren op voedsel (het geloof) maar er komt een dag dat ook de mens bezwijkt. Jezus roept ons op om dagelijks te blijven eten van Zijn Woord. Dit voedt niet alleen het geestelijk lichaam, het houd je sterk in dagen dat de verdrukking komt. Blijf volharden in geloof. (Hebreeën) Wanneer je niet dagelijks eet, wordt je lichaam slap. Wanneer je niet dagelijks uit Gods Woord, de Bijbel leest, wordt je geestelijk lichaam slap. Een mens heeft beide nodig. Met andere woorden; Blijf in Mij dán kan Jezus in U blijven. Ons geloof in Jezus is niet een “vrijheid blijheid” geloof, het is hard werken. Er zijn voorwaarden waaraan een christen zich moet houden. Paulus vergelijkt het christenzijn met een wedloop; wie volhardt (doorzet) tot het einde, die zal behouden worden (niet bezwijken onder de druk). Blijf dus de Bijbel lezen, vertel God wat je dwars zit, blijf Hem prijzen en danken ondanks of dankzij alles. Hou vast aan Gods Woord! Blijf in Hem, alleen dan kan Hij in U blijven. Smakelijk eten!