Marijke van Dijk

Auteur | Schrijfcoach | Spreker

Schrijven vanuit een christelijke visie

Terugblik

Zo tussen de feestdagen in, is het tijd om eventjes op adem te komen voordat de drukke kerstdagen aanbreken. Voor veel mensen is deze periode een tijd van gezelligheid. Samen dineren met familie of vrienden, cadeaus uitwisselen of een spelletje spelen onder het genot van een glaasje wijn en lekkere hapjes.

Voor anderen zijn het echter zware dagen en drukt het gemis van een dierbare als een lodenlast op het hart. Niet iedereen ziet uit naar de boodschap over vrede die tijdens de kerstdagen verkondigt wordt en zij zien deze dagen het liefst zo snel mogelijk en in stilte voorbij gaan.


Verwachten

Al van oudsher zijn de vier zondagen voor kerst een periode van bezinning. Het advent, wat ‘verwachten’ betekent. Het verwachtingsvol uitzien naar de komst van de Redder van de mensheid. Geboren als een kleine baby was er geen plaats voor hem in de herberg en moest hij ergens in grot ter wereld worden gebracht. Na een moeizame start, groeide het kind uit tot een sterke, volwassen man die zijn volksgenoten onderwees over het oprecht dienen van God. Zijn onderwijs was radicaal en streek recht tegen de haren van de traditionele theologen in.. Met als gevolg dat Jezus werd vermoord. Als Christen geloven we, dat Zijn dood vergeving bracht voor een ieder die gelooft. De breuk tussen mens en God werd door Jezus’ dood hertstelt. Hij bleef echter niet dood. Hij is levend geworden en naar de Hemel opgevaren. Nu, zo’n tweeduizend jaar later, verwachten we Zijn komst. Zou Hij dit jaar komen? De oude profetie in Zacharia 14 wordt opeens wel heel levend nu Europa zich massaal tegen Israëls hoofdstad Jeruzalem heeft gekant. Laten we hopen en bidden dat Jezus wederkomst spoedig zal komen. Want alleen dan zal er echte vrede zijn, waar de mensheid zo om snakt.


Terugblik

2017 was voor mij en mijn gezin een bewogen jaar waarin veel is gebeurd. Drie boeken zijn er uitgegeven, diverse lezingen zijn er gehouden, gestaan op conferenties en markten en daarnaast nog eens twee boeken geschreven, waaronder eentje die al bij de uitgever ligt.

Verzwegen Verleden zal in april 2018 uitkomen. Deze historische roman is gebaseerd op het leven in en rond kamp Sachsenhausen tijdens de Tweede Wereld oorlog in Duitsland. Lees bij boeken alvast de achterflap/


Zegeningen

Ik krijg wel eens te horen: ‘Je zult wel lekker veel verdienen met het schrijven.’ Niets is minder waar. Tot nu toe levert het schrijven van boeken mij financieel geen cent op. Sterker nog, het te investeren bedrag is hoger dan de opbrengst met als gevolg dat het dominante rode kleurtje nog wel een tijdje de boventoon zal blijven voeren.

Drie boeken per jaar uitbrengen is voor ons gezin een flinke financiële aderlating dat niet zomaar terug te verdienen is. Voor elk uitgegeven boek krijg ik 100 boeken (gratis) waarvan de opbrengst voor mijzelf is. De rest wordt verkocht in de boekwinkel, waar ik per verkocht boek slechts 10% provisie van krijg. Dat is €1,50 per boek, terwijl de boekhandel 40 tot soms 50% durft te vragen. U begrijpt nu misschien wel dat het op deze manier niet storm loopt en dat er momenten zijn geweest dat ik het bijltje erbij neer wilde gooien.

Toch heb ik dit niet gedaan. Vooral om de vele bemoedigende reacties die ik heb gekregen van mensen die echt iets aan mijn romans hebben. Dat ze opgebouwd zijn of juist de stap hebben gezet om eindelijk uit de cocon te breken. En dát is waar het mij om gaat! Dit zijn de zegeningen die we mogen tellen. Dat mijn uitgever melde, dat er van Gebroken Cocon en Gerafelde Vleugel meer dan 200 bestellingen per boek door de landelijke bibliotheken zijn besteld, geeft een dubbel gevoel. Een uitgeleend boek levert immers nauwelijks wat op, maar een paar cent per keer. Toch voert dankbaarheid de boventoon, want op deze manier wordt de boodschap die in de Vlinderdans trilogie wordt verspreidt bekend gemaakt. En daar gaat het mij tenslotte om en niet alleen om de naamsbekendheid.

Hoewel er dus strubbelingen zijn, schrijf ik gewoon door. Het is mijn passie waar ik mijn geloof in uit kan dragen en zolang de gezondheid het toelaat zal ik dit met veel plezier blijven doen.


Lezingen

Zoals u misschien weet is naast het schrijven, spreken een grote passie van mij. Ik heb diverse lezingen mogen geven over verschillende Bijbelse onderwerpen. Kort wil ik de lezing Op weg naar een Nieuwe Wereld onder uw aandacht brengen. Deze lezing geef ik naar aanleiding van mijn debuutroman: Bittere Erfenis. Hierin schrijf ik o.a. over organisaties die bezig zijn de Nieuwe Wereld Orde te stichten, waarin een kleine, selecte groep het voor het zeggen heeft. De NWO streeft naar een wereldregering met één president, één munteenheid en één religie. Kortom een boeiend onderwerp over de eindtijd, antichrist en Jezus Wederkomst. Wilt u hierover meer weten; nodig mij dan uit voor een thema-avond of organiseer samen met mij een thema-avond bij u in de buurt. Lees de site eens door over andere lezingen die ik geef.Ik wens u fijne kerstdagen en een gezegend nieuwjaar.


Marijke van Dijk